##journal.journals##

MINING MACHINES

Mining Machines

Since 2016 the former version of the journal “Maszyny Górnicze” (“Mining Machines”) has been replaced by the electronic one (the paper version of the journal –
ISSN 0209-3693 was published till 2015). 


Since 2020 the journal has been published in English as the quarterly “Mining Machines”.
Every paper in the Mining Machines quarterly will be published in accordance with the open access policy under the license CC-BY-NC 4.0


Points of the Ministry of Education and Science - 20

Nowości w Światowej Literaturze Górniczej

We wszystkich dziedzinach działalności technicznej dostęp do aktualnej i specjalistycznej informacji poprzez profesjonalny przegląd bibliograficzny jest warunkiem sukcesu. Ktokolwiek poszukiwał informacji z interesującej go dziedziny, czy też na temat pewnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, wie jaka to żmudna praca i ile czasu trzeba spędzić w bibliotekach, aby dotrzeć do interesujących informacji. Ogromnym ułatwieniem w poszukiwaniach są bibliograficzne bazy komputerowe oraz informatory bibliograficzne.W oparciu o informacje z bibliograficznej bazy komputerowej INTE-KOMAG wydawane jest opracowanie bibliograficzne „Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”.

Prace Naukowe - Monografie KOMAG

Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.